Nejvýznamnější opera počátku baroka: Orpheo (La favola d’Orfeo), autor: Claudio Monteverdi, premiéra: Mantova 1607.

Postavy děje a obsazení orchestru

Tištěná partitura z r. 1609 – celá

NahrávkaLes Arts Florissants


Úvodní toccata, ritornello a první strofa prologu Hudby / La Musica

ÚKOL: Vyhledejte si obsah příběhu o Orfeovi a Eurydice. Podívejte se na záznam představení a pokud možno i s pomocí partitury se snažte zorientovat ve struktuře opery. Podívejte se na obsazení orchestru a všímejte si, jak jsou jednotlivé nástroje využívány. Jaké formy mají jednotlivá čísla opery?