Jan Dismas Zelenka je bezpochyby nejvýznamnějším autorem českého původu v období baroka. Na svém působišti u drážďanského dvora měl k dispozici nejlepší orchestr své doby, což umožňovalo neomezovat se při využití nejvirtuóznějších postupů v komponování hudby. Jednovětá skladba (není jisté, zda nebyla pouze první větou nějakého většího celku) Hipocondrie je typickým příkladem Zelenkova přístupu ke standardní formě francouzské ouvertury, kterou rozvíjí a obohacuje velmi nevšedními prvky.

Hipocondrie – partitura

Hipocondrie – nahrávka

Zelenkova díla si nechával posílat v opisech i například Johann Sebastian Bach. Je zajímavé srovnat fakturu některé ze Zelenkových mší například s Bachovou mší h moll, kterou komponoval s ohledem na vkus panující v t době v Drážďanech. Je možno se domnívat, že právě Zelenkovy kompozice byly zde významnou inspirací.

Missa Dei Filii – Kyrie partitura

Bach: Missa h moll partitura