Problém čistého ladění

Jak vypadala hra na cembalo či varhany s 29 klávesami v 1 oktávě?

Cembalo cromaticho

Arciorgano

„Přirozené ladění“

Naladění 12 chromatických půltónů nejde vymyslet tak, aby všechny intervaly byly fyzikálně čisté – kvinta 3:2, velká tercie 5:4 apod. Můžeme naladit tedy jen vybrané souzvuky přesně, ostatní budou více či méně falešné. V 16. století stavitelé klávesových nástrojů řešili problém například tak, že postavili speciální klávesy pro různé varianty „téhož“ tónu, například jednu pro Es a jinou pro Dis. Es pak ladilo s G a Cis s A. Později v 17. století byly však čím dál více v oblibě kompromisní, tzv. „dobré“ temperatury (viz i „Dobře temperovaný klavír“), které měly některé souzvuky čistší a jiné falešné. Až od konce 18. stol. se stále více používala i rovnoměrná temperatura, která je dnes prakticky standardní.