Alexander Agricola: Bicinium (poslech)

Instrumentální bicinium (=“dvojhlas“) vlámského skladatele konce 15.stol. je krásnou a čistou ukázkou renesančního melodického a rytmického myšlení. Všimněte si typických rytmických útvarů, melodických postupů s převážně sekundovou stavbou, a především typického použití závěrových klauzulí na konci každého drobnějšího oddílu skladby, bez výjimky. Odkaz zde